Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Rozdano Nagrody Miesięcznika Finansowego BANK

„Miesięcznik Finansowy BANK" już po raz 16. przygotował ranking „50 największych banków w Polsce". Edycja 2011 powstała na podstawie danych finansowych nadesłanych przez te instytucje. Oceniali je niezależni analitycy rynkowi. Ranking podsumowano w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 20 czerwca 2011 r. w warszawskim hotelu InterContinental. Statuetki wręczyli Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK" Stanisław Brzeg-Wieluński.

Nagrodę główną otrzymał największy polski bank PKO BP, który ponadto wyróżniono także za najbardziej skuteczną akcję kredytową oraz jako bank o największej sile kapitałowej. W tegorocznej edycji rankingu do oceny włączono stale rosnące w siłę banki spółdzielcze - ich przedstawiciele zwyciężyli w dwóch kategoriach. Getin Noble Bank S.A. triumfował w kategorii banków uniwersalnych, hipotecznych, internetowych i samochodowych. Statuetka za zwycięstwo w kategorii banków detalicznych przypadła Małopolskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wieliczce. W kolejnej kategorii - banków korporacyjnych - zwyciężył Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., dodatkowo uhonorowano go wyróżnieniem specjalnym za najbardziej efektywną kadrę menedżerską. Wśród ocenianych banków w kategorii sprawności działania najlepszy okazał się Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.

W uroczystości rozdania nagród rankingu udział wzięli prezesi i menedżerowie największych polskich banków, specjaliści z dziedziny bankowości, menedżerowie najważniejszych instytucji związanych z rynkiem finansowym w Polsce oraz przedstawiciele najlepszych polskich uczelni ekonomicznych. Ranking, cieszący się dużym uznaniem w środowisku finansowym, odzwierciedla pozycję rynkową największych instytucji sektora bankowego.

Pod uwagę brane są m.in. takie wskaźniki, jak: rentowność, suma zgromadzonych kapitałów, liczba zatrudnionych oraz sumy udzielonych kredytów i środków znajdujących się na lokatach. Banki oceniane są również pod względem wskaźnika wypłacalności oraz poziomu złych długów. Ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" od lat jest najbardziej obiektywnym wskaźnikiem oceny skuteczności biznesowej banków działających w Polsce.

Związek Polskiego Leasingu podczas gali reprezentował Dyrektor Generalny ZPL Andrzej Sugajski.