Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Rozdanie Nagród Dziennikarskich podczas Warsztatów Podatkowych

W dniach 22-23.11.2011 r. w Otrębusach k/Warszawy odbyły się warsztaty podatkowe zorganizowane przez Związek Polskiego Leasingu przy współpracy z Kancelarią MDDP.

Warsztaty te były unikalną okazją do podniesienia poziomu wiedzy na temat leasingu i podatków oraz integracji związanego z branżą leasingową środowiska dziennikarskiego. Podczas warsztatów Marta Szafarowska z kancelarii MDDP zaprezentowała następujące zagadnienia:

1. Używanie samochodu w firmie - stan obecny i przyszłość.

2. Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

3. Leasing konsumencki w świetle znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim (planowane wejście w życie ustawy - 18 grudnia 2011).

4. Planowane zmiany podatkowe w 2012 roku.

Po zakończeniu warsztatów ogłoszono wyniki pierwszej edycji Konkursu ZPL na najciekawszą publikację dotyczącą wykorzystania leasingu w finansowaniu zakupów na polskim rynku dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych.

Oceniając nadesłane prace Jury Konkursu zwróciło szczególna uwagę nie tylko na aspekty edukacyjne dotyczące korzyści uzyskiwanych w leasingu, procedur przy zawieraniu, realizacji i rozliczaniu umów, ale także wskazujące na obecnie szerokie zastosowanie leasingu w różnych segmentach rynku tj. branża transportowa, budowlano-montażowa, drogownictwo, służba zdrowia, w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz zwracając uwagę na wysoki potencjał noworozwijających się rynków m.in. rynku samorządowego oraz konsumenckiego.

Zwyciężyła Katarzyna Ostrowska z redakcji Rzeczpospolitej, drugie miejsce zajął Mariusz Gawrychowski reprezentujący redakcję Puls Biznesu, nagrodę za trzecie miejsce otrzymał Władysław Wilkiel z publikacjami z magazynu EuroFlota.