Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Rekordowe wyniki branży po pierwszej połowie 2014 r.

Warszawa, 31.07.2014
 
Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Konfederacji Lewiatan opublikował wyniki badania statystycznego dot. pierwszej połowy 2014 r. Eksperci ZPL podsumowali okres pierwszych dwóch kwartałów w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy na resztę roku.
 

Rekordowy wynik rynku

Polskie firmy leasingowe w pierwszej połowie 2014 r. sfinansowały łącznie transakcje o wartości przekraczającej 21 mld zł, co oznacza wzrost o 31,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Dzięki temu wartość sfinansowanych w tym roku aktywów przekroczyła rekordowy dotąd wynik z I półrocza 2008, kiedy rynek leasingu wyniósł 17,9 mld zł.

Znakomite wyniki branży to świetna wiadomość nie tylko dla sektora leasingowego, ale dla całej polskiej gospodarki. Bardzo nas cieszy potwierdzenie optymistycznych prognoz ekspertów ZPL z początku roku - podkreślił Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Arkadiusz Etryk. Wzrost rynku do rekordowego poziomu, wyższego niż sprzed kryzysu ekonomicznego z 2008 r., to naturalna konsekwencja wzrostu znaczenia leasingu jako instrumentu finansowania inwestycji polskich firm.

Więcej pojazdów w leasingu

We wzroście rynku leasingu ruchomości jeszcze większy niż w latach ubiegłych udział mają zakupy pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. Pojazdy lekkie są głównym motorem rynku leasingu pojazdów w pierwszym kwartale 2014 r., także dzięki „okienku" kratkowemu umożliwiającemu przedsiębiorcom pełne odliczenie podatku VAT od zakupu aut z homologacją ciężarową o masie nieprzekraczającej 3,5t. Polscy przedsiębiorcy wyleasingowali ponad 22 tys. takich pojazdów.

Wysoka dynamika w tym segmencie utrzymała się również w drugim kwartale, na co decydujący wpływ miały korzystne przepisy dla leasingu samochodów z segmentu premium. Łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. sfinansowano pojazdy lekkie o wartości przeszło 8 mld zł, co stanowi wzrost o 55,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wysoką dynamikę utrzymał również segment leasingu pozostałych pojazdów, w tym transportu ciężkiego. W pierwszym kwartale 2014 r. finansowanie było napędzane wzrostem popytu na usługi transportowe, co wynikało z bazującego na eksporcie wychodzenia z recesji strefy euro oraz rosnącej sprzedaży zagranicznej Polski. W drugim kwartale segment pojazdów ciężarowych wyhamował, co wynika z rosnącej bazy z 2013 r, kiedy to w II połowie miały miejsce masowe zakupy nowych pojazdów z Euro 5. W pierwszej połowie roku firmy leasingowe sfinansowały zakup pojazdów ciężarowych o wartości zbliżonej do 4,5 mld zł, co oznacza wzrost o 32,2% w porównaniu z pierwszą połową 2013 r.

Również w segmencie maszyn i urządzeń zanotowano wzrost, na który istotny wpływ ma wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach, odbicie w budownictwie i pozyskiwane środki unijne dla sektora rolniczego. Ponadto, dla wyniku maszyn znaczenie miała także poprawa koniunktury, co skłaniało firmy do odnowy parków maszynowych. Niemal 6,5 mld zł w sfinansowanych w pierwszej połowie 2014 r. maszynach i urządzeniach to ponad 23,7% więcej niż w pierwszej połowie 2013 r.

Wyniki badania koniunktury w branży leasingowej

Związek Polskiego Leasingu po raz pierwszy opublikował wyniki badania koniunktury w branży leasingowej. Badanie to jest nową inicjatywą ZPL i jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL. Zbierane w kwartalnym cyklu wyniki badań pozwolą na utworzenie ogólnego indeksu koniunktury branży leasingowej oraz przyczynią się do podniesienia jakości prognoz rynku leasingu przygotowywanych przez ZPL.

Według wniosków z wyników badania ankietowane firmy oczekują dalszej poprawy jakości portfela leasingowego, stopniowego wzrostu poziomu zatrudnienia oraz pozytywnej dynamiki dla nowej produkcji w III kwartale br. Co więcej, w pierwszej połowie roku ankietowane firmy zaraportowały w ok. 33% „istotny wzrost" aktywności rynkowej pod kątem liczby wpływających wniosków. Ponadto, badane firmy oczekują w III kwartale 2014 wyższej produkcji we wszystkich głównych grupach środków trwałych, przy czym najlepsze perspektywy widzą dla wzrostu finansowania maszyn i IT, a najsłabsze dla nieruchomości.

Prognozy dla rynku leasingu

Podczas konferencji eksperci ZPL zaprezentowali prognozy dla rynku leasingu oraz otoczenia makroekonomicznego w nadchodzących miesiącach 2014 r. W ocenie ekspertów ZPL wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach i generalnie poprawiająca się gospodarka z pozytywnym przełożeniem na inwestycje firm, głównie w obszarze maszyn będą miały pozytywny wpływ na rozwój rynku leasingu w Polsce. Podkreślono także istotny wpływ „okienka kratkowego" na wyniki całej branży. Zakup 22,1 tys. aut osobowych z homologacją ciężarową przez polskich przedsiębiorców przełoży się na niższy i bardziej płaski wzrost w II półroczu 2014 oraz ujemną dynamikę finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2015, z pominięciem segmentu samochodów premium, które dzięki zmianom podatkowym nadal będą notowały dobre wyniki.

Ponadto, eksperci ZPL przewidują, iż masowe zakupy nowych pojazdów ciężarowych z normą emisji Euro 5 (głównie w II półroczu 2013, ale również w związku z listą derogacyjną z I kwartału 2014) przyczynią się do wyhamowania dynamiki w III kwartale oraz do ujemnej dynamiki finansowania transportu ciężkiego w IV kwartale br.

Spodziewana jest odbudowa sektora budowlanego, od IV kw. 2014 dodatkowo wspierana przez środki z nowej perspektywy unijnej. Koniec środków z perspektywy 2007-2013 spowoduje ograniczenie finansowania maszyn rolniczych w II połowie 2014, tym niemniej powrót finansowania nastąpi już w II kw. 2015.

Raport „20 lat leasingu w Polsce"

Podczas konferencji wśród dziennikarzy dystrybuowany był Raport Związku Polskiego Leasingu „20 lat leasingu w Polsce". Publikacja ta, wydana z okazji jubileuszu dwudziestolecia działalności Związku Polskiego Leasingu jest unikalnym podsumowaniem minionych lat w branży leasingowej.

W raporcie wspomniano m.in. o rozwoju rynku leasingu przedstawionym na bazie zestawień danych statystycznych zbieranych cyklicznie przez ZPL, wzroście znaczenia leasingu jako instrumentu zewnętrznego finansowania oraz pozycji rynku polskiego na tle Europy. Przedstawiono także wyniki badania nastrojów wśród przedsiębiorców oraz sylwetkę polskiego leasingobiorcy.

 

Raport można pobrać na stronie internetowej ZPL.