Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

REGIONAL FORBES EXCUTIVE MEETING II

Przedstawiciele ZPL wzięli udział między kwietniem i czerwcem w cyklu konferencji Regional Forbes Executive Meeting II, poświęconych Narodowym Strategicznym Ramom Odniesienia i lokalnej specyfice założeń Regionalnych Programów Operacyjnych. Na konferencjach omawiane były inwestycje już zatwierdzone do realizacji ze środków unijnych oraz prezentowane były narzędzia, za pomocą, których inwestycje te można zrealizować. Konferencje, które zostały objęte patronatem ZPL zostały przeprowadzone w stolicach sześciu województw. Reprezentanci ZPL przedstawili prezentacje na temat leasingu jako narzędzia wspierającego absorpcję funduszy unijnych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przedsiębiorców, samorządów lokalnych oraz administracji publicznej (ponad 500 uczestników).