Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Raport "Transport pod lupą"

Europejski Fundusz Leasingowy, będący członkiem Związku Polskiego Leasingu zaprezentował Raport „Transport pod lupą".
 
Jest to trzecia publikacja sektorowa przygotowana przez EFL w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF).

W tym roku zbadana została kondycja firm transportowych oraz finansowe aspekty prowadzenia działalności biznesu transportowego w Polsce. Badania na potrzeby Raportu przeprowadził Instytut Keralla Research.

Jest to trzecia już publikacja sektorowa przygotowana przez EFL. „MŚP pod lupą" - pierwsza publikacja z 2011 r., została w całości poświęcona kondycji polskiego sektora MŚP oraz preferowanym sposobom pozyskiwania środków na rozwój. Rok później, drugi raport - „Agro pod lupą" - skupiał się na analizie miejsca i roli rolnictwa w polskiej gospodarce, jak również źródłach finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych. Raport „Transport pod lupą" w całości skupia się na branży transportowej.

Raport jest dostępny do pobrania na stronach EFL.