Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

PZWLP publikuje użyteczną dla firm broszurę podatkową

 Warszawa,  15.07.2014
 
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów będący członkiem Związku Polskiego Leasingu publikuje kompleksową broszurę dotyczącą wszelkich kwestii podatkowych związanych z wynajmem długoterminowym samochodów firmowych. Publikacja zawiera szczegółowe opisy i komentarze na temat aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie podatku CIT i VAT oraz wyjaśnienia dotyczące leasingu operacyjnego aut w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Ustawy o rachunkowości. Broszura została przygotowana na zlecenie PZWLP przez ekspertów podatkowych międzynarodowej firmy doradczej Deloitte i jest bezpłatnie dostępna na stronie internetowej Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.
 

Jakie przepisy w zakresie podatku VAT obowiązują aktualnie w Polsce w przypadku finansowania przez firmę aut firmowych z wykorzystaniem leasingu operacyjnego z pełną obsługą, zwanego inaczej wynajmem długoterminowym? Czym różni się leasing finansowy samochodów od leasingu operacyjnego, z punktu widzenia polskich przepisów podatkowych? Jakie korzyści podatkowe może uzyskać przedsiębiorca użytkując swoje samochody firmowe w wynajmie długoterminowym? Jakie regulacje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obowiązują w Polsce przedsiębiorców wynajmujących długoterminowo flotę pojazdów?

Na takie i inne pytania można znaleźć odpowiedzi w opublikowanej przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów bezpłatnej broszurze podatkowej „Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów".

Jednym z głównych celów działalności Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów jest edukacja firm i przedsiębiorców na temat wynajmu długoterminowego samochodów - mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. - Edukacja jest prowadzona nie tylko na temat samej usługi oraz jej korzyści finansowych i operacyjnych dla firm, ale również w zakresie dotyczącym kwestii podatkowych. Kilkakrotnie zmieniająca się w Polsce w ostatnich miesiącach sytuacja prawna, związana z podatkiem VAT od aut firmowych powoduje, że opublikowana przez PZWLP broszura podatkowa będzie bardzo użytecznym narzędziem, zarówno dla przedsiębiorców zastanawiających się dopiero nad leasingiem operacyjnym z pełną obsługą, jak i firm użytkujących już samochody flotowe w tej formie. Wynajem długoterminowy rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, na poziomie 10-11% rocznie, co powoduje, że pomimo młodego wieku tej usługi, ma już ona ponad 20 tys. klientów, a po polskich drogach jeździ ponad 150 tys. aut firmowych użytkowanych w ten sposób. Na dodatek, samochody firmowe w leasingu operacyjnym z pełną obsługą stanowią już ok. 40% wszystkich leasingowanych aut w kraju. Z analiz PZWLP wynika również, że wynajem długoterminowy zaczyna powoli zastępować inne i mniej rozwinięte formy finansowania flot takie jak np. klasyczny leasing finansowy.

Broszura podatkowa przygotowana na zlecenie PZWLP przez ekspertów Deloitte liczy 18 stron i w zrozumiały sposób, szczegółowo opisuje wszelkie najważniejsze dla firm aspekty związane z podatkiem VAT, CIT oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości w wynajmie długoterminowym samochodów. Wszelkie informacje zawarte w publikacji odnoszą się do najnowszego stanu prawnego w tym zakresie w Polsce i uwzględniają zmiany w odliczaniu VAT od aut służbowych wprowadzone od 1 kwietnia 2014. W broszurze znajdują się między innymi precyzyjne informacje na temat zasad odliczania podatku od towarów i usług od kosztów związanych z samochodami firmowymi, odpisów amortyzacyjnych, zasad podatkowych związanych z kosztami ubezpieczenia pojazdów, czy sposobu rozliczania VAT od umów leasingowych w deklaracjach podatkowych przedsiębiorców.

 

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów jest organizacją branżową skupiającą 16 największych i najważniejszych w Polsce firm wynajmu i leasingu aut firmowych, które finansują i zarządzają w naszym kraju ponad 117 tys. pojazdów oraz generują ¼ łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm. PZWLP od lat wyznacza standardy rynkowe wynajmu długoterminowego aut w Polsce oraz kształtuje kierunki rozwoju branży. Jednym z priorytetów działalności organizacji jest również szeroko pojęta edukacja biznesu i instytucji publicznych na temat leasingu operacyjnego z pełną obsługą. Kompleksową broszurę dotycząca wszystkich najważniejszych aspektów podatkowych związanych z wynajmem długoterminowym aut przez firmy, PZWLP publikuje już od 2006 roku i jest ona na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana wraz ze zmieniającym się w Polsce stanem prawnym.

Zobacz broszurę podatkową

 

 

 

*** Opublikowana przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) broszura pt. „Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów", przygotowana przez ekspertów firmy Deloitte, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako porada podatkowa.