Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Przedstawiciel branży leasingowej we władzach Lewiatana

11 kwietnia br. podczas Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Lewiatan, odbyły się wybory Rady Głównej oraz Zarządu.
 

Prezydentem Lewiatana ponownie została Henryka Bochniarz, a przewodniczącym Rady Głównej Henryk Orfinger. Do nowej, 39 - osobowej Rady Głównej, dołączył Wojciech Rybak, pełniący w Związku Polskiego Leasingu funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego. Zaproszenie przedstawiciela branży leasingowej do Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiąże się z rosnącym znaczeniem leasingu w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców.

Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan, zatwierdziło sprawozdanie Rady Głównej z działalności w 2015 roku i udzieliło jej absolutorium. W spotkaniu uczestniczyli Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Obaj dziękowali pracodawcom za profesjonalną ekspertyzę, opiniowanie wielu projektowanych aktów prawnych i udział w przygotowywaniu nowych przepisów dotyczących m.in. prawa pracy czy procesu stanowienia prawa. Ponadto poinformowali pracodawców nad jakimi zmianami w przepisach, pracują ich resorty.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego rozmawiali także na temat wyzwań, które stoją przed Konfederacją Lewiatan w najbliższych latach podkreślając, że najważniejszym celem będzie dbanie o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.