Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

"PPP Efektywnie sfinansowane" pod patronatem ZPL

20 kwietnia 2011 w Warszawie odbyła się konferencja "PPP Efektywnie sfinansowane" pod honorowym patronatem Związku Polskiego Leasingu, Związku Banków Polskich oraz Unii Metropolii Polskich.

Celem Konferencji było przedyskutowanie z udziałem przedstawicieli sektora finansowego: funduszy inwestycyjnych, banków, funduszy leasingowych i towarzystw ubezpieczeniowych możliwości i barier finansowania publiczno-prywatnych inwestycji w Polsce, z uwzględnieniem problemów w zakresie finansowania projektów PPP przez podmioty publiczne oraz kierunku rozwoju publiczno-prywatnych formuł realizacji inwestycji w Polsce.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych i firm prywatnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.reprezentanci Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

W panelu dyskusyjnym "Najważniejsze czynniki wpływające na stworzenie struktury efektywnego finansowania projektu PPP" wzięła udział reprezentująca ZPL Karolina Szyszko-Głowacka. W konferencji wziął także udział Dyrektor Generalny ZPL ANdrzej Sugajski.