Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Powołanie grup roboczych ZPL

Zgodnie z uchwałą WZ ZPL z 29 września 2009 r., zatwierdzającej nowy model funkcjonowania Związku, Komitet Wykonawczy ZPL powołał grupy robocze ZPL i kierowników tych grup (oraz wyspecjalizowanych podgrup i zespołów) spośród pracowników firm członkowskich Związku.

Marcin Nieplowicz (EFL), dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku (Grupa statystyki i monitorowania rynku), Ewa Krystel (ING Lease), dyrektor ds. dobrych i bezpieczeństwa działalności leasingowej (Grupa ds. dobrych praktyk i bezpieczeństwa działalności leasingowej), Joanna Kwaśniewicz (EFL), dyrektor zespołu ds. bezpieczeństwa działalności leasingowej (Grupa ds. dobrych praktyk i bezpieczeństwa działalności leasingowej), Jacek Rakowski (BRE), dyrektor ds. prawnych (Grupa prawna) Krzysztof Gozdek ING Lease), dyrektor zespołu ds. podatku dochodowego i VAT (Podgrupa ds. podatku dochodowego i VAT), Joanna Sędzikowska (Reiffaisen), dyrektor zespołu ds. rachunkowości i dyrektor zespołu ds. refakturowania ubezpieczeń przedmiotów leasingu (Podgrupa ds. rachunkowości oraz Podgrupa ds. refakturowania ubezpieczeń przedmiotów leasingu), Anna Bąkowska (EFL), dyrektor zespołu ds. leasingu konsumenckiego (Podgrupa ds. leasingu konsumenckiego), Karolina Szyszko-Głowacka (EFL), dyrektor zespołu ds. projektów PPP (Podgrupa ds. projektów PPP), Maria Awa (EFL), dyrektor zespołu ds. projektów samorządowych (Podgrupa ds. projektów samorządowych), Krzysztof Sosnowski (ING Car Lease), dyrektor ds. rynku motoryzacyjnego (Grupa ds. rynku motoryzacyjnego), Maria Awa (EFL), dyrektor ds. funduszy unijnych (Grupa ds. funduszy unijnych), Anna Kamińska (ING Lease), dyrektor ds. PR i promocji (Grupa ds. PR i promocji)

4 grudnia w siedzibie Związku odbyło się spotkanie dyrektorów grup i podgrup roboczych.