Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

POPARCIE STANOWISKA ZPL W SPRAWIE PROJEKTU

Prezentujemy stanowisko Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy średniej Unicorn i Polskiego Koła MSP Unicorn. Zobacz załącznik.