Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Polski leasing liderem regionu

Warszawa, 28.11.2014
 
Jak podaje Leaseurope, europejski rynek leasingu wzrósł w pierwszej połowie 2014 roku o 9,3 proc. a jego wartość wyniosła 127 miliardów euro. Według najnowszych danych Polska utrzymuje pozycje lidera wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 

Półroczne dane Leaseurope, organizacji reprezentującej 92 proc. europejskiego rynku leasingu, pokazują, że jego wartość w pierwszej połowie 2014 roku wyniosła 127 miliardów Euro, co oznacza 9,3 proc. wzrost w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Polski rynek leasingu, raportujący do europejskich struktur za pośrednictwem Związku Polskiego Leasingu, po I półroczu wypracował 31,8 proc. wzrost oraz łączną wartość na poziomie ponad 5 miliardów Euro. Łączna wartość nowych umów plasuje polski rynek na wysokiej, siódmej pozycji wśród danych 32 europejskich stowarzyszeń. Łączna wartość wypracowana przez firmy członkowskie Związku Polskiego Leasingu była wyższa m.in. od danych z rynku hiszpańskiego, austriackiego czy szwajcarskiego.

Kluczowe europejskie sektory Analizując europejskie wyniki sektorowo, leasing pojazdów tradycyjnie wypadł szczególnie korzystnie, odznaczając się wyraźnym wzrostem (13,4 proc.) obserwowanym na większości europejskich rynków. Segment ruchomości, do którego raportowane są następujące kategorie: maszyny i urządzenia, IT, samoloty, statki i kolej oraz kategoria „inne", uzyskał bardziej umiarkowany wzrost o 4,0 proc., podczas gdy leasing nieruchomości nieznacznie spadł o 1,1 proc. Polska w segmentach: pojazdów i ruchomości odnotowała wyższy od europejskiego, bo odpowiednio 46,7 proc. i 21,2 proc. wzrost. W przypadku leasingu nieruchomości 50 proc. spadek.

Polska na tle Europy Środkowo- Wschodniej Wyniki polskiej branży leasingowej na tle danych krajów Europy Środkowo - Wschodniej wyróżniają się najwyższą wartością łączną nowych umów, oraz najwyższymi wartościami umów dotyczących finansowania pojazdów i szerokiej kategorii sprzętu.

Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, pracujący w Zarządzie Dyrektorów Leaseurope, powiedział: Dane Leaseurope publikowane są kilka miesięcy później niż dane rynków krajowych. W Polsce do tej pory zdążyliśmy już ogłosić wyniki branży za III kwartał, jednak publikujemy europejskie dane po to, aby pokazać jak wygląda polski rynek na tle Europy. Wartościowy skok polskiej branży leasingu z dziewiątego na siódme miejsce /rok do roku/ potwierdza dobrą kondycję polskiego sektora leasingu.