Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP

27 kwietnia 2015 w Pile odbyła się konferencja „Plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP w 2015 roku", której tematem przewodnim była kondycja wielkopolskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; jego mocne i słabe strony oraz bariery i szanse rozwoju. W imieniu ZPL wystąpił Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku.
 
Konfederacja Lewiatan, Poseł na Sejm RP Maria Janyska oraz Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to organizatorzy spotkania łączącego prezentację wyników badania sektora MMŚP z dyskusją prowadzoną w gronie przedstawicieli biznesu, pracodawców, administracji publicznej i akademików.

W pierwszej części konferencji, Dr Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek zaprezentowała wyniki badania „Konkurencyjność sektora MMŚP" w Wielkopolsce, zrealizowanego przez Konfederację Lewiatan przy wsparciu Związku Polskiego Leasingu oraz PZU.

Z przedstawionego badania wynikało, że wielkopolscy przedsiębiorcy lubią być liderami, ale preferują hierarchiczną strukturę zarządzania. Właściciele firm, mimo zarządczego konserwatyzmu, są otwarci na zewnętrzne finansowanie. W latach 2009-2013 prawie połowa firm z Wielkopolski korzystała z leasingu, a w kolejnej perspektywie unijnej 38 proc. zamierza ubiegać się o dotacje unijne, szczególnie wtedy, jeśli będą miały formę bezzwrotnej pomocy. Firmy chętnie inwestują w procesowe i organizacyjne innowacje, ponadprzeciętnie angażują się w inwestycje B +R (Badania i Rozwój), na podobnym poziomie korzystają z technologii informatycznych i są otwarte na współpracę z rynkami zewnętrznymi.

W panelu dyskusyjnym podsumowującym spotkanie, uczestniczyli przedstawiciele wielkopolskiego biznesu, pracodawców oraz administracji publicznej. Rozmowa dotyczyła regionalnej przedsiębiorczości, konkurencyjności sektora MMŚP w Wielkopolsce, innowacyjności oraz współpracy organizacji pracodawców z urzędami.