Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP w 2015 roku

Związek Polskiego Leasingu zaprasza do udziału w konferencji ,,Plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP w 2015 roku" spotkania, organizowanego przez Konfederację Lewiatan oraz Dolnośląskich Pracodawców. W imieniu ZPL wystąpi Radosław Woźniak, wiceprezes EFL, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu w latach 2012-2014.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2014 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Hotelu Scandic we Wrocławiu. Tematem przewodnim będzie kondycja dolnośląskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jego mocne i słabe stronu oraz bariery i szanse rozwoju. Jest to pierwsza z cyklu konferencji regionalnych, w których będą uczestniczyli członkowie i reprezentanci Związku Polskiego Leasingu.

Wyniki badań „Konkurencyjność sektora MMŚP w 2014 r." przeprowadzone przez Konfederację Lewiatan przy wsparciu Związku Polskiego Leasingu oraz PZU, pokażą jak dolnośląski sektor MMŚP wypada na tle mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jakie ma plany na przyszłość i co mu przeszkadza w ich realizacji.

W panelu dyskusyjnym, w którym udział wezmą przedstawiciele biznesu, dolnośląskich pracodawców oraz administracji publicznej, pojawią się wątki dotyczące regionalnej przedsiębiorczości, konkurencyjności sektora MMŚP na Dolnym Śląsku, innowacyjności, współpracy organizacji pracodawców z urzędami. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu lokalnego, administracji, przedsiębiorcy, przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pracodawców.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba uczestników ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy plan wydarzenia oraz możliwość rejestracji udostępnia strona Konfederacji Lewiatan.