Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Plany i prognozy MMŚP na kolejne lata

Z badań kondycji sektora MMŚP wynika, że priorytetami biznesowymi przedsiębiorców na następne dwa lata będą m.in.: oparcie działań o strategię, inwestycje zwiększające możliwości produkcyjne firm oraz inwestycje w rozwój zawodowy pracowników. Inwestując, firmy tradycyjnie zamierzają korzystać ze środków własnych, chociaż MMŚP będące klientami firm leasingowych, deklarują większą otwartość na zewnętrzne finansowanie.

 

Prognozy MMŚP na 2015

Właściciele mikro, małych i średnich firm zapytani przez CBOS o prognozy na 2015 rok, odpowiadali, że przychody ich firm zwiększą się (większy optymizm widać wśród firm korzystających z leasingu - 53,9 proc. optymistycznych odpowiedzi, w stosunku do firm, które z leasingu nie korzystały 38,5 proc.). Zmniejszenia przychodów obawia się 7,9 proc. firm, które z leasingu korzystały oraz 17,7 proc. firm nie korzystających z tego narzędzia. Tradycyjnie sporą grupę stanowią przedsiębiorcy uważający, że przychody w 2015 pozostaną na podobnym poziomie jak rok wcześniej (twierdzi tak 43,8 proc. firm nie korzystających z leasingu i 38,2 proc. korzystających).

Firmy zapytane o poziom zatrudnienia w 2015 w większości uważają, że pozostanie on taki sam jak w 2014. Taką odpowiedź wskazało 83 proc. nie korzystających z leasingu oraz 66,2 proc. korzystających. Dodatkowo 1/3 respondentów z tej ostatniej grupy spodziewa się zwiększenia zatrudnienia. Mikro, małe i średnie firmy, które korzystały z leasingu w latach 2009-2013 lub/ i 2014 deklarują, że w 2015 roku przeciętne wynagrodzenie zwiększy się (50,1 proc. wskazań). Przedstawiciele firm, którzy z leasingu nie korzystali, są bardziej powściągliwi. Twierdzą, że przeciętne wynagrodzenie pozostanie takie samo (59,3 proc.) - to najczęściej występująca odpowiedź w tej grupie.

 

Priorytety firm na 2 kolejne lata

Przedsiębiorcy pytani o dwuletnią perspektywę odpowiadają, że swoją działalność będą prowadzić w oparciu o skuteczną strategię (56,9 proc. firm korzystających z leasingu i 53,4 proc. nie korzystających). Rzadziej zamierzają się koncentrować się na wzroście efektywności operacyjnej (odpowiedzi 46,6 proc. nie korzystających z leasingu, oraz 43,1 proc. klientów firm leasingowych). Dla ponad połowy firm kluczowe będą także inwestycje pozytywnie wpływające na możliwości produkcyjne (51,1 proc. korzystających i 50,3 proc. nie korzystających z leasingu), bardziej niż inwestycje modernizacyjne/ innowacyjne (odpowiedziało tak 49,7 proc. nie korzystających i 48,9 proc. korzystających z leasingu). Przy czym częściej będą to inwestycje w majątek trwały (69,2 proc. odpowiedzi wśród korzystających z leasingu, 61,1 proc. nie korzystających), niż w pracowników (38,9 proc. nie korzystający z leasingu oraz 30,8 proc. korzystających). Pytani o sprawy kadrowe, pracodawcy wolą inwestować w rozwój zawodowy pracowników (deklaracje 78,3 proc. korzystających z leasingu, oraz 75,6 proc. nie korzystających z tego narzędzia), niż zgadzać się na rotację pracowników (odpowiedzi 24,4 proc. nie korzystających z leasingu oraz 21,7 proc. korzystających).

 

Jakimi opiniami wyróżniają się korzystający z leasingu?

Analizując priorytety biznesowe przedsiębiorstw na najbliższe dwa lata można zauważyć, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingu częściej niż inni deklarują prowadzenie działalności w UE i na świecie (19,3 proc.) oraz w całej Polsce (26,7 proc.), chociaż wśród tej grupy tak samo jak wśród firm nie korzystających z leasingu, przeważają deklaracje dotyczące prowadzenia działalności w danym regionie Polski (54 proc.). MMŚP będące klientami firm leasingowych są bardziej otwarte na korzystanie z zewnętrznego finansowania. Te firmy zapowiadają finansowanie inwestycji nie tylko za pomocą środków własnych (82,7 proc.), ale także środków zewnętrznych (17,3 proc.).Wśród firm nie korzystających z leasingu, kluczowe będą zasoby własne (89 proc.), a w dalszej kolejności środki zewnętrzne (11 proc.). W 2015 roku 1/3 firm dotychczas korzystających z leasingu, będzie związana umową leasingową (nową lub dotychczasową). 14 proc. nie ma takich planów, a 59 proc. respondentów jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. Firmy, które nie korzystały z leasingu w latach 2009-2014, w większości nie zamierzają tego robić (73,8 proc.) lub jeszcze nie podjęły decyzji (24,3 proc. odpowiedzi w tej grupie). Leasingobiorcy częściej od podmiotów, które z leasingu nie korzystają, zamierzają inwestować w innowacyjne produkty i usługi (46,5 proc. wskazań leasingobiorców, 33,6 proc. wskazań pozostałych firm). Jednak w większości MMŚP będą koncentrować się na utrzymaniu produkcji i sprzedaży dotychczasowych produktów/ usług (66,4 proc. - deklaracje firm nie korzystających z leasingu, 53,5 proc. deklaracje leasingobiorców).

„Analizując wyniki badań prowadzonych wśród właścicieli mikro, małych i średnich firm dostrzegamy zależności pomiędzy korzystaniem z leasingu, a prowadzeniem działalności innowacyjnej, otwartej na nowe rynki, opartej o długofalową strategię, a jednocześnie skoncentrowanej na rozwoju pracowników. Z badań wynika, że leasing pozwala przedsiębiorcom skutecznie przełamywać bariery w rozwoju. Cieszy nas fakt, że w 2015 roku udział firm deklarujących korzystanie z leasingu będzie w dalszym ciągu wzrastał" - powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

 

Badanie kondycji sektora MMŚP Konfederacji Lewiatan "Sektor MMŚP w Polsce", przeprowadzone dzięki wsparciu Związku Polskiego Leasingu i PZU, zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie 6 maja - 18 lipca 2014r.