Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

PATRONAT ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORSTW LEASINGOWYCH NAD KONFERENCJĄ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIG S.A.

Na konferencji będzie omawiane znaczenie informacji gospodarczej w procesach oceny ryzyka oraz windykacji w sektorze finansowym. W ramach konferencji zaproszeni eksperci przedstawią rolę informacji gospodarczej w podejmowaniu decyzji finansowych. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.krd.pl