Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych

„Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych" było tematem konferencji Gazety Prawnej, które odbyły się w Warszawie 28 listopada i w Katowicach 10 grudnia. Współorganizatorem konferencji była Fundacja PPP, której ZPL jest jednym z założycieli. ZPL był partnerem obu konferencji, a jego reprezentant przeprowadził prelekcję „Wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań publicznych."