Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

O ochronie danych osobowych

Szanse i ryzyka dla przedsiębiorstw w przededniu wejścia w życie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych - to hasło drugiej edycji Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się 19 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Związek Polskiego Leasingu został partnerem merytorycznym wydarzenia.
 

Tematykę tegorocznej edycji Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych zdominuje analiza postanowień Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w kontekście wpływu tych postanowień na praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw działających w Polsce.

Wśród zagadnień, które zostaną omówione podczas konferencji, znajdą się kwestie, takie jak: Digital Single Market, prawo do bycia zapomnianym, sankcje z tytułu naruszenia wymogów Rozporządzenia, zasady współpracy przedsiębiorców z organem kontrolnym czy rola wewnętrznego oficera ds. ochrony osobowych w procesie zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z wymaganiami Rozporządzenia.

Warto odnotować, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady będzie obowiązywało bezpośrednio, bez konieczności wdrażania go do krajowego porządku prawnego. Planowany termin wejścia w życie nowych regulacji to druga połowa 2018 roku.

Honorowy patronat nad II Krajową Konferencją Ochrony Danych Osobowych sprawują Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pani Minister Magdalena Gaj.

W organizację wydarzenia zaangażowały się jako partnerzy merytoryczni podmioty liczące się w obrocie prawnym i gospodarczym. Wśród nich: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Uczelnia Łazarskiego, Związek Polskiego Leasingu, Kancelaria Adwokacka Adw. Julia Kamińska-Kasjaniuk, Fundacja Pro Progressio oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, odoserwis.pl, magazyn Outsourcing&More oraz portale: OutosourcingPortal, eGospodarka.pl i praca.pl.

Data: 19.10.2016
Miejsce: Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Warszawa
Warunki uczestnictwa/ program: link