Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

O leasingu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Najnowsza oferta wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów UE, praktyczne zastosowanie leasingu w działalności MŚP, czy znaczenie leasingu dla polskiej gospodarki to tylko niektóre tematy spotkania, które odbędzie się 11 października w Warszawie.
 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowy Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Związek Polskiego Leasingu zapraszają do udziału w konferencji dla przedsiębiorców pt. "Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy". Spotkanie odbędzie się 11 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (sala ABC) w godz. 12:00 - 15:00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in.: - najnowsza oferta wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów UE, umożliwiająca finansowanie inwestycji preferencyjnym leasingiem, - praktyczne zastosowanie różnych form leasingu oraz korzyści z leasingu w działalności gospodarczej MŚP, - „Leasing w polskiej gospodarce" - najnowszy raport nt. rynku leasingu w Polsce, - możliwości dla przedsiębiorców w ramach COSME oraz innych programów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie link.

W trakcie konferencji przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie oferty instrumentów finansowych, wspierających MŚP.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw", przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.