Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Nowy Zarząd Dyrektorów Leaseurope

Warszawa, 17.10.2014
 
Leaseurope, organizacja reprezentująca 44 europejskie stowarzyszenia leasingowe oraz związki działające w obszarze wynajmu krótko- i długoterminowego, powołała na 2-letnią kadencję, nowy Zarząd Dyrektorów. W składzie 12 osobowego organu zarządzającego federacją, pracuje Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Związku Polskiego Leasingu. 
 
Wybory nowego zarządu Leaseurope odbyły się w Barcelonie, podczas dorocznej konwencji „2014 Annual Convention of the European Leasing & Consumer Credit Industry". Nowym Przewodniczącym Zarządu został Enrico Duranti. Stanowiska wiceprzewodniczących objęli: Vahid Daemi i Martin Starck. W zarządzie Leaseurope przez kolejne dwa lata będzie pracował Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, reprezentując kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE).

Polska w strukturach Leaseurope jest reprezentowana przez Związek Polskiego Leasingu, który uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi Leaseurope.

Leaseurope współpracuje z europejskimi organizacjami finansowymi. Zajmuje się m.in. monitorowaniem i analizą najistotniejszych z punktu widzenia europejskiej branży leasingowej tematów z następujących obszarów i sektorów: księgowość, podatki, prawo, statystyka, rynek motoryzacyjny i nieruchomości.