Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

NOWY CZŁONEK ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORSTW LEASINGOWYCH

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) informuje, że od maja 2004 roku, nowym członkiem ZPL jest firma Nordea Finance Polska SA. Obecnie ZPL zrzesza 33 firmy leasingowe reprezentujące ponad 90 % rynku leasingu w Polsce.

Nordea Finance Polska S.A. jest częścią Grupy Finansowej Nordea - największej grupy finansowej w Skandynawii (10,9 mld EURO sumy bilansowej, zatrudnionych 1100 pracowników w 8 krajach). Działalność operacyjna obejmuje Skandynawię, Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę. W Polsce, w ubiegłym roku nastąpiło połączenie Nordea Finance Polska i LG Leasing Polska. Obecnie spółka ma siedzibę w Warszawie i dwa oddziały w Gdyni i Łodzi. Oferta leasingowa skierowana jest głównie do firm powiązanych (właścicielsko lub biznesowo) z podmiotami skandynawskimi.