Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Nowe władze Związku Polskiego Leasingu

W czwartek 29 maja 2014 r., w Jachrance pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, podczas którego zostały wybrane nowe władze organizacji.

Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu na kolejną kadencję został wybrany Arkadiusz Etryk. Swoją pracę w Komitecie Wykonawczym kontynuują także: Paweł Pach, Prezes PKO Leasing S.A. oraz Wojciech Rybak, Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o.

W nowym składzie Komitetu Wykonawczego znaleźli się:

1. Radosław Kuczyński - Prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego SA

2. Andrzej Krzemiński - Prezes Raiffeisen-Leasing Polska SA

3. Mieczysław Woźniak - Prezes mLeasing Sp. z o.o.

4. Szymon Kamiński - Prezes BZWBK Leasing SA

5.Leszek Pomorski - Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.