Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Nowe władze PZWLP

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, organizacja branżowa skupiającą 16 najważniejszych i największych w Polsce firm zajmujących się wynajmem i leasingiem samochodów, wybrała nowe władze. Prezesem PZWLP został Marek Małachowski, jeden z dotychczasowych Członków Zarządu Związku, na co dzień pełniący funkcję Dyrektora Zarządzającego ALD Automotive Polska.

Oprócz powołania nowego składu władz, w PZWLP utworzona została również Rada Programowa, czyli nowy organ, pełniący rolę zespołu ekspertów, doradzających władzom organizacji w strategicznych kwestiach. W skład nowego Zarządu PZWLP wchodzą 4 osoby wybrane przez 16 firm należących obecnie do Związku.

Na czele organizacji, obejmując funkcję nowego Prezesa Zarządu, stanął Marek Małachowski, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska, który pracę we władzach PZWLP rozpoczął jako Członek Zarządu w maju 2013 roku. Marek Małachowski jest Dyrektorem Zarządzającym ALD Automotive Polska od początku 2012 r. Posiada bardzo bogate doświadczenie w branży motoryzacyjnej, m.in. w latach 1991 - 2008 obejmował kierownicze stanowiska w koncernie Renault, w latach 2008 - 2009 pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w firmie Scuderia Praha, oficjalnego importera marek Ferrari i Maserati, a od lipca 2009 prowadził własną firmę konsultingową MM Consulting, doradzając dealerom w zakresie organizacji i restrukturyzacji stacji dealerskich oraz realizując programy szkoleniowe i coachingowe na zlecenie importerów samochodów.

Funkcję Członka Zarządu przez kolejną kadencję będzie pełnił Janusz Kowalik, Prezes Arval Service Lease Polska, który w Zarządzie PZWLP zasiada od 2005 roku, czyli od początku istnienia organizacji.

Pozostali Członkowie nowego Zarządu to osoby debiutujące we władzach Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Są to Daniel Trzaskowski, Dyrektor Departamentu Finansowania i Zarządzania Flotą Volkswagen Leasing oraz Radosław Lesiak, Wiceprezes i Country Manager w firmie Avis Polska.

Poza nowym Zarządem, firmy należące do PZWLP wybrały również nowy skład Komisji Rewizyjnej Związku. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Maciej Chłond, Dyrektor Zarządzający Departamentu Car Fleet Management firmy VB Leasing. Ponadto, w trzyosobowym składzie organu, znaleźli się Hubert Laszczyk, Prezes Zarządu firmy Express oraz Marcin Nivette, Prezes Zarządu Nivette Fleet Management.

PZWLP jest obecnie nie tylko najważniejszą organizacją w branży wynajmu i leasingu samochodów w Polsce, ale odgrywa również coraz ważniejszą rolę dla szeroko pojętego rynku motoryzacyjnego w kraju - mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska.

- Łączna flota samochodów służbowych zarządzanych i finansowanych przez firmy należące do PZWLP liczyła po I kwartale 2014 już blisko 117,5 tys. pojazdów, a nasi członkowie wygenerowali w pierwszych trzech miesiącach tego roku ok. ¼ całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce. Wśród głównych celów nowego Zarządu znajdują się m.in. dalsze umacnianie wizerunku i roli PZWLP na polskim rynku wynajmu i leasingu samochodów, kontynuacja prowadzonej od początku istnienia organizacji edukacji biznesu w zakresie nowoczesnych form finansowania i zarządzania samochodami służbowymi, wyznaczanie kolejnych standardów na rynku flotowym w Polsce oraz rozwój wynajmu długoterminowego aut w sektorze publicznym i wśród firm MSP.

W Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów nastąpiły jednak nie tylko zmiany dotyczące składu personalnego władz, ale również wewnętrznych struktur organizacji. Utworzony został nowy organ - Rada Programowa, w skład którego będą wchodzili wybitni eksperci PZWLP w dziedzinie wynajmu i leasingu pojazdów. Rada Programowa, zgodnie ze Statutem PZWLP, może się składać z 2 - 4 osób i pełni rolę eksperckiego zespołu doradców dla kierującego pracami organizacji Zarządu.

Do Rady Programowej zostali wybrani Leszek Pomorski, dotychczasowy Prezes Zarządu PZWLP, Prezes firmy Alphabet Polska Fleet Management oraz Sławomir Wontrucki, Prezes LeasePlan Fleet Management Polska, w PZWLP pełniący do tej pory funkcję Członka Zarządu.

Leszek Pomorski i Sławomir Wontrucki są związani z PZWLP od początku istnienia organizacji i byli jednymi z pomysłodawców utworzenia Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Od samego początku również odgrywali kluczowe role w Związku. Sławomir Wontrucki i Leszek Pomorski pełnili funkcje Członków Zarządu PZWLP od samego początku istnienia organizacji, czyli w latach 2005 - 2014. Leszek Pomorski, dodatkowo obejmował stanowisko Prezesa Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów przez ostatnich 6 lat (2008 - 2014).

Tworząc Radę Programową czerpaliśmy z najlepszych standardów najprężniej działających na rynku polskim oraz w Europie Zachodniej organizacji branżowych- mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. - Możliwość stałego korzystania z doświadczenia oraz wiedzy zespołu ekspertów w branży wynajmu i leasingu w Polsce gwarantuje nie tylko dalszy dynamiczny rozwój Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, ale również pozytywny wpływ na kondycję całej branży.

Władze PZWLP, czyli Zarząd i Komisja Rewizyjna oraz Rada Programowa, będąca organem o charakterze doradczym, są wybierane przez firmy zrzeszone w organizacji w drodze tajnego głosowania. Kadencja władz oraz Rady Programowej trwa 2 lata.

Skład nowych władz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów:

Zarząd PZWLP

• Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP (Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska) • Janusz Kowalik, Członek Zarządu PZWLP (Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska) • Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP (Dyrektor Departamentu Finansowania i Zarządzania Flotą Volkswagen Leasing) • Radosław Lesiak, Członek Zarządu PZWLP (Wiceprezes i Country Manager Avis Polska)

Komisja Rewizyjna

• Maciej Chłond, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZWLP (Dyrektor Zarządzający Departamentu Car Fleet Management VB Leasing) • Hubert Laszczyk, Członek Komisji Rewizyjnej PZWLP (Prezes Zarządu Express) • Marcin Nivette, Członek Komisji Rewizyjnej PZWLP (Prezes Zarządu Nivette Fleet Management)

Skład Rady Programowej PZWLP

• Leszek Pomorski, Członek Rady Programowej PZWLP (Prezes Zarządu Alphabet Polska Fleet Management) • Sławomir Wontrucki, Członek Rady Programowej PZWLP (Prezes Zarządu LeasePlan Fleet Management Polska)