Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Nowe otwarcie w Związku Polskiego Leasingu

25 maja 2017r. odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu. Podczas spotkania delegaci podsumowali ubiegły rok oraz zaakceptowali zarys strategii ZPL na lata 2017-2020. Ważnym punktem spotkania były wybory uzupełniające do Komitetu Wykonawczego ZPL i wybory do innych organów statutowych Związku.
 
Polska organizacja leasingowa pracuje nad strategią na lata 2017-2020. Jej zarys został przedstawiony i zaakceptowany przez delegatów Walnego Zebrania ZPL. Nowa strategia zakłada m.in. silniejszy głos branży w Polsce i Europie, nowe inicjatywy ZPL czy większą aktywność grup roboczych, działających w ramach organizacji.

 

Realizację nowej strategii będzie wspierał silniejszy Komitet Wykonawczy ZPL. Delegaci zdecydowali o poszerzeniu dotychczasowego składu Komitetu Wykonawczego ZPL o reprezentantów firm producenckich, firm działających w obszarze wynajmu pojazdów oraz przedstawicieli firm powiązanych z bankami. Do władz ZPL dołączyli: Ewa Łuniewska (Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o.), Marcin Balicki (Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.), Grzegorz Borowiec (Prezes Siemens FINANCE Sp. z o.o.) oraz Artur Nowicki (Dyrektor Generalny Fraikin Region Europy Środkowej i Wschodniej). Obecnie Komitet Wykonawczy ZPL liczy ośmiu członków.

Podczas Walnego Zebrania ZPL zostały przeprowadzone także wybory do Komisji Rewizyjnej ZPL, do której dołączył Piotr Mierzejewski, Wiceprezes Zarządu PKO Leasing S.A. Dodatkowo na następną kadencję został wybrany Błażej Szczecki, Członek Zarządu PEKAO Leasing Sp. z o.o. Natomiast do Sądu Koleżeńskiego ZPL dołączył Tomasz Salamon (radca prawny, reprezentujący PKO Leasing S.A.).

Komitet Wykonawczy ZPL: Andrzej Krzemiński (Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.), Ewa Łuniewska (Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o.), Marcin Balicki (Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.), Grzegorz Borowiec (Prezes Siemens FINANCE Sp. z o.o.), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.), Artur Nowicki (Dyrektor Generalny Fraikin Region Europy Środkowej i Wschodniej), Leszek Pomorski (Członek Zarządu PZWLP), Mieczysław Woźniak (członek zarządu Leaseurope).

Komisja Rewizyjna ZPL: Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.), Piotr Mierzejewski (PKO Leasing S.A.), Błażej Szczecki (PEKAO LEASING Sp. z o.o.).

Sąd Koleżeński ZPL: Tomasz Salamon (PKO Leasing S.A.), Jerzy Strasz (Millennium Leasing Sp. z o.o.), Mariusz Włodarczyk (BZ WBK Leasing S.A.).

Partnerem strategicznym spotkania została firma Starter 24.