Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

NOWA USTAWA O VAT

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych przygotował poprawkę do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tekst ustawy.