Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Nagrody PZWLP rozdane

7 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się czwarta Gala Nagród PZWLP. W uroczystości wzięło udział 80 przedstawicieli wszystkich firm i organizacji, kluczowych dla sektora flotowego. Patronat nad Galą objął Związek Polskiego Leasingu.
Nagrody wręczono w czterech kategoriach: Flota Najbardziej Zaangażowana w Bezpieczeństwo Kierowców, Flota Najbardziej Przyjazna Środowisku, Najlepszy Serwis Napraw Mechanicznych i Najlepszy Serwis Napraw Blacharsko-Lakierniczych.
W tegorocznym konkursie w kategorii Eko Flota rozszerzono listę zgłoszeń także o firmy niekorzystające z usług flotowych Nagrodę przyznało trzyosobowe Jury. W jego skład weszli przedstawiciele trzech organizacji branżowych: Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Związku Polskiego Leasingu oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Statuetkę Eko Flota zdobyła firma Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Również po raz pierwszy w historii organizacji konkursu dwie kolejne nagrody odebrały firmy, które także w poprzednich latach zdobyły uznanie Jury. Statuetkę Mobilizator oraz tytuł Najlepszego Serwisu Napraw Mechanicznych zdobyła firma Lipski B.S., nagrodzona także w 2009 roku , natomiast statuetkę i tytuł Najlepszego Serwisu Napraw Blacharsko-Lakierniczych– po raz drugi z rzędu – otrzymała firma Dynamica Sp. z o.o. z Myślenic. Statuetką Bezpieczna Flota uhonorowano park pojazdów firmy PepsiCo, której działania w oceni Jury wpłynęły na wzrost poziomu bezpieczeństwa firmowych kierowców.
Związek Polskiego Leasingu podczas Gali reprezentowali Sylwia Exner Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL oraz Dyrektor Generalny ZPL Andrzej Sugajski.