Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Nadzwyczajne Walne Zebranie ZPL

Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu odbyło się 29 września w Jachrance. Zebranie m.in. przyjęło nowy model funkcjonowania Związku, którego celem jest utworzenie profesjonalnej struktury operacyjnej dla ZPL przy jednoczesnym utrzymaniu przyjętego budżetu. Zebranie wybrało Mariusza Kurzaca z ING Lease (Polska) na członka Komitetu Wykonawczego ZPL.