Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Mocniejszy zespół ZPL w Leaseurope

Warszawa, 11.06.2018
 
 
W ostatnim czasie Związek Polskiego Leasingu rozszerzył reprezentacje polskiej branży leasingowej w grupach i komitetach roboczych Leaseurope. Na forum europejskim polska organizacja jest aktywna od ponad 20 lat.  

Wzmocnienie obecności międzynarodowej to jeden z istotnych elementów strategii działania Związku Polskiego Leasingu na lata 2018-2020. W pierwszym kwartale 2018r. eksperci ZPL przeprowadzili wewnętrzną rekrutację, mającą wyłonić najlepszych kandydatów, którzy będą reprezentować polską branżę w Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej.

W wyniku przeprowadzonego konkursu do Legal Affairs Committee Leaseurope dołączył Jacek Rakowski, Dyrektor ds. Prawnych ZPL i Dyrektor Działu Prawnego mLeasing, natomiast do Accounting & Taxation Committee Leaseurope - z ramienia Związku Polskiego Leasingu - został zgłoszony Szymon Czerwieniec, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Fraikin Polska.

W obszarze prawnym europejska organizacja będzie koncentrowała się na działaniach związanych z wdrażaniem regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, dystrybucji ubezpieczeń, przeciwdziałania fraudom, transgranicznej wymiany informacjami o mandatach, prawa upadłościowego czy ochrony konsumenta.

W zakresie  rachunkowości Leaseurope będzie wspierała działania narodowych związków firm leasingowych w pracach nad wdrożeniem MSSF 16 do krajowych standardów rachunkowości. Ponadto zaplanowane są działania edukacyjne dotyczące zmian w planach kont u leasingobiorców, monitorowanie ew. wpływu MSSF 16 na regulacje podatkowe, w tym w szczególności dotyczące podatku VAT.

Obok nowych obszarów, nasi reprezentanci na szczeblu europejskim monitorują już sprawy dotyczące motoryzacji oraz nieruchomości. Leszek Pomorski, wiceprzewodniczący KW ZPL, uczestniczy w spotkaniach Automotive Steering Group Leaseurope, a Agnieszka Kaczyńska, angażuje się w prace Real Estate Working Group Leaseurope. Od ponad 10 lat polska branża leasingowa posiada również swojego przedstawiciela w Radzie Dyrektorów Leaseurope. Od 2015 roku członkiem zarządu Leaseurope jest Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.
 
 
 

Materiał do pobrania:
- Materiał prasowy ZPL (plik PDF


Dodatkowe informacje dla mediów:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl