Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

MINUTES OF THE WORKING GROUP ON LEASING IN CENTRAL AND EASTERNEUROPEAN COUNTRIES

7 listopada br. w Wiedniu odbyło się spotkanie grupy roboczej Leaseurope ds. Europy Środkowo-Wschodniej. Była to okazja m.in. do zaprezentowania krótkich informacji o poszczególnych rynkach regionu. Zebrane na spotkaniu materiały prezentujemy w załączeniu.

 • CEE-Sitzung Slovenia-Statistika >>>
 • CEE-Sitzung Albania >>>
 • CEE-Sitzung Austria-Charts_20050825 >>>
 • CEE-Sitzung Austria-Presseinfo 20050825 >>>
 • CEE-Sitzung Bosnia and Herzegovina >>>
 • CEE-Sitzung Bosnia and Herzegovina_Appendix >>>
 • CEE-Sitzung Czech  >>>
 • CEE-Sitzung Estonia >>>
 • CEE-Sitzung Italy >>>
 • CEE-Sitzung Romania 1 >>>
 • CEE-Sitzung Romania 2-Leasing Market >>>
 • CEE-Sitzung Romania 2-Statistics >>>
 • CEE-Sitzung Serbia_Statistics >>>
 • CEE-Sitzung Slovakia >>>