Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010

Redakcja Miesięcznika Finansowego BANK rozdała nagrody zwycięzcom rankingu "50 największych banków w Polsce".

Zestawiany już poraz piętnasty ranking odzwierciedla pozycję rynkową największych instytucji sektora bankowego. Został opracowany przez grupę niezależnych ekspertów, którzy wzięli pod uwagę m.in. takie wskaźniki jak: rentowność, sumę zgromadzonych kapitałów, liczbę zatrudnionych oraz sumy udzielonych kredytów i środków znajdujących się na lokatach.

Oceniając banki, autorzy rankingu nie uciekali od takich ocen jak: wskaźnik wypłacalności oraz poziom złych długów, dlatego ranking „50 największych banków w Polsce 2010" można uznać za najbardziej obiektywny wskaźnik skuteczności biznesowej.

Dużym sukcesem okazał się być wynik PKO BP, który zajął pierwsze miejsce w kilku kolejnych kategoriach. W pozostałych laureatami zostali m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Eurobank, DZ Bank, Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Nordea Bank Polska, czy Fiat Bank Polska.

Więcej informacji na stronie Miesięcznika Finansowego BANK.