Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Mieczysław Groszek Honorowym Członkiem ZPL

Mieczysław Groszek Honorowym Członkiem ZPL

Podczas jubileuszowej Gali obchodów 20-lecia Związku Polskiego Leasingu decyzją Komitetu Wykonawczego ZPL nadano Honorowe Członkowstwo ZPL Panu dr Mieczysławowi Groszkowi.

Poniżej tekst laudacji odczytanej przez Wiceprzewodniczącego Komitetu ZPL Mieczysława Woźniaka podczas uroczystego nadania tytułu Honorowego Członka ZPL:

 

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować o nadaniu Honorowego Członkostwa Związku Polskiego Leasingu, Panu dr Mieczysławowi Groszkowi. Zgodnie ze Statutem ZPL Honorowe Członkostwo przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju leasingu w Polsce. Organem upoważnionym do nadawania Honorowego Członkostwa jest Komitet Wykonawczy ZPL. Dotychczas Honorowe Członkostwo ZPL przyznał tylko raz. W 2004 r. otrzymali je Panowie Leszek Czarnecki, Adam Martowski i Prof. Jerzy Poczobut. Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 r., Komitet Wykonawczy jednogłośnie podjął uchwałę o nadaniu Honorowego Członkostwa Związku Polskiego Leasingu Panu Mieczysławowi Groszkowi.

Pan Mieczysław Groszek jest absolwentem kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Posiada tytuł doktora ekonomii. W latach 1973-1989 był pracownikiem naukowym w Katedrze Ekonomii. Od 1990 r. związany jest z bankowością. Był m.in. wiceprezesem Banku Własności Pracowniczej SA (dziś Bank Nordea Polska SA), wiceprezesem i prezesem Polskiego Banku Rozwoju SA oraz wiceprezesem BRE Banku SA. Zajmował stanowisko dyrektora generalnego, a później prezesa w MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem.

Pan Mieczysław Groszek jest związany z branżą leasingową od lat 90-tych, początkowo sprawując nadzór właścicielski nad spółką BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing Sp. z o.o.), a następnie będąc przez wiele lat prezesem tej spółki. Jednocześnie począwszy od maja 2003 roku do stycznia 2011 roku, aktywnie działał w Komitecie Wykonawczym ZPL. W kwietniu 2006 roku został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego ZPL i pełnił tę funkcję do kwietnia 2009 roku. W dotychczasowej działalności Pan Mieczysław Groszek wydatnie przyczynił się do wzmocnienia wizerunku Związku jako organizacji samorządowej polskich firm leasingowych, działając na rzecz dynamicznego rozwoju polskiego rynku leasingu, reprezentując jednocześnie interesy polskich przedsiębiorców leasingowych wobec polskich organów władzy publicznej, samorządowej i parlamentarnej, a także na arenie międzynarodowej, w tym w szczególności w strukturach Leaseurope, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu tej organizacji. Pan Mieczysław Groszek doprowadził także do zintegrowania działalności ZPL i Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Pan Mieczysław Groszek aktywnie działał na rzecz krzewienia w środowisku leasingowym etosu profesjonalizmu i wydatnie przyczynił się do wzmocnienia wizerunku firm leasingowych, jako ważnego elementu rynku usług finansowych. Pan Mieczysław Groszek był także zaangażowany w działalność na rzecz kształcenia akademickiego, przyczyniając się tym samym do budowania potencjału kadrowego, w tym na potrzeby polskiego sektora leasingowego.

Od grudnia 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Związku Banków Polskich. Reprezentuje Związek Banków Polskich w Europejskiej Federacji Bankowej w Brukseli. Pan Mieczysław Groszek, pełniąc funkcję Wiceprezesa Związku Banków Polskich, aktywnie uczestniczy w licznych wspólnych pracach ZPL i ZBP mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przedsiębiorców leasingowych i ich klientów, jak również rozwoju polskiego rynku leasingu. Pan Mieczysław Groszek pełni obecnie również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Jest także członkiem Jury wybierającego laureata „Galerii Chwały Polskiej Ekonomii". Mając na względzie dorobek zawodowy pana Mieczysława Groszka, a w szczególności jego istotną rolę w rozwoju leasingu w Polsce, Komitet Wykonawczy ZPL podjął uchwałę o nadaniu mu Honorowego Członkostwa.

Serdecznie gratulujemy!