Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Mieczysław Groszek w zarządzie Leaseurope

Rekomendowany przez ZPL Mieczysław Groszek został wybrany do zarządu (Board of Directors) Leaseurope, stowarzyszenia 46 związków z 34 krajów europejskich, reprezentujących firmy leasingowe i wynajmu pojazdów. Przewodniczącym nowego dwunastoosobowego zarządu, którego kadencja upływa w grudniu 2010 r., został R. von Folkersamb, a wiceprzewodniczącymi J. Salonen i S. Soille. W skład ustępującego zarządu również wchodził przedstawiciel ZPL, K. Bielecki.