Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Leasing z dobrymi perspektywami

Informacja prasowa 

 

Warszawa, 9.02.2023

 

  • W roku 2022 firmy leasingowe łącznie sfinansowały aktywa na kwotę 88,1 mld zł. To dokładnie 0,1% wzrostu.
  • W obszarze finansowania ruchomości utrzymuje się przewaga salda umów leasingowych nad saldem kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki.
  • Prognoza na obecny rok zakłada optymistyczne 8-9% wzrostu.

 

Warszawa, 9.02.2023. Związek Polskiego Leasingu opublikował wyniki branży leasingu oraz wynajmu pojazdów w 2022 roku. ZPL reprezentuje 90 proc. rynku leasingu w Polsce i skupia 32 podmioty – firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Dane do rocznego podsumowania wyników branży pochodzą z raportów firm członkowskich ZPL i organizacji współpracujących. Łącznie z doszacowaniem dane obejmują 100% rynku leasingu w Polsce.

 

Zgodnie z informacjami ZPL, w 2022 roku firmy leasingowe udzieliły firmom łącznego finansowania w wysokości 88 116 mln zł. W porównaniu do 2021 r. jest to wynik niemal identyczny, z symbolicznym wzrostem 0,1% r/r. W strukturze finansowania aktywów nie nastąpiły znaczące zmiany, poza mniejszym o około 2% udziałem pojazdów, zarówno lekkich, jak i ciężarowych.

 

 

 

- Do prognoz na 2022 rok podchodziliśmy ostronie, mając świadomość, że nasze wyniki są uzależnione od dostpności finansowanych aktywów, szczególnie w grupie pojazdów. Zapowiadaliśmy, że przed branżą leasingow jest trudny rok. Czwarty kwartał był tradycyjnie okresem wzmożonych inwestycji finansowanych leasingiem, ze wzrostem r/r o 2,7%. To chwilowe ożywienie nie mogło jednak przełamać bezprecedensowego wzrostu cen paliw, inflacji na historycznym poziomie oraz wzrostu poziomu stóp procentowych – wszystko to nie zachęcało do kupowania samochodów. – wskazuje Paweł Pach, Przewodniczcy Rady Zwizku Polskiego Leasingu.

 

Zmiany struktury klientów

 

Z kolei szacunkowa struktura klientów firm leasingowych w ciągu ostatniego roku nieco się zmieniła. Spadła liczba mikro firm, czyli klientów o obrotach do 5 milionów zł, i obecnie wynosi ona 48,7%, o 2% mniej niż rok wcześniej. Wśród klientów z grupy małych firm (z obrotami do 20 mln zł) sytuacja zmieniła się nieznacznie – obecnie stanowią oni 20,4%. Łącznie mikro i małe firmy czyli klienci o obrotach do 20 milionów złotych, stanowili nieco ponad 69% w strukturze klientów.

 

- Może się wydawać, że struktura grup klientów przesuwa się w stronę dużych i największych przedsiębiorstw. Mikro firmy straciły około 2%, a korporacje niemal tyle samo zyskały. Podchodzimy jednak do tego zjawiska spokojnie. – wyjaśnia Paweł Pach. – Przyczyn upatrujemy w większej stabilności dużych podmiotów gospodarczych, dłuższej perspektywie ich planowania i większych środkach, którymi dysponują. Małe podmioty reagują szybciej na zmiany rynkowe, mają także znacznie mniej gotówki, dlatego część z nich podejmuje decyzję o przeczekaniu okresu najwyższej inflacji i odsunięciu w czasie inwestycji, a więc i skorzystania z leasingu. – dodaje Przewodniczący Rady ZPL.

 

Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła na koniec grudnia 2022 roku 176,5 mld zł, o 6,4% więcej rok do roku. W tej kwocie aż 172 mld zł stanowią ruchomości. To oznacza, że po raz kolejny wartość aktywnego portfela firm leasingowych w finansowaniu ruchomości jest wyższa niż kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki (166,1 mld) na zakup ruchomości. Tak jak
w poprzednich latach firmy członkowskie ZPL w większości obsługiwały transakcje leasingowe (76,9 mld zł), a znacznie rzadziej poyczki (11,2 mld).

 

Grupy aktywów

 

Wartość sfinansowanych pojazdów lekkich spadła w ciągu roku o 4,7% w przypadku aut osobowych, a o 6,8% przy pojazdach dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Cała grupa pojazdów lekkich straciła średnio 5%, porównując wyniki 2022 do 2021 roku. W strukturze przedmiotowej tej grupy samochody osobowe stanowiły 84%, a samochody dostawcze i ciężarowe do 3,5 t. – 16%.

 

W strukturze maszyn i urządzeń największą grupę (poza zbiorczą kategorią pozostałych aktywów), stanowiły maszyny rolnicze (23,9%) oraz sprzęt budowlany (14,6%) oraz maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (13,2%). Łączna wartość sfinansowanych maszyn w minionym roku wyniosła 25 057 mln zł i jest to minimalny wzrost, o 1,2%, w porównaniu do 2021.

 

W strukturze grupy pojazdów ciężarowych największy udział, ponad 52% finansowanych aktywów, stanowiły ciągniki siodłowe. Naczepy i przyczepy osiągnęły 24%, 20% pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t., a autobusy 4%. Łączna wartość sfinansowanych pojazdów ciężarowych wyniosła 21 535 mln zł, co przekłada się na ponad 11-procentowy wzrost względem 2021 roku.

 

- Ostatnich 5 lat przyniosło polskim firmom transportowym prawdziwą huśtawkę. Jeszcze w 2019 r. nasi przedsiębiorcy byli liderami transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Po drodze zdarzyło się jednak kilka wstrząsów: wprowadzenie Pakietu Mobilności, COVID-19, spowolnienie gospodarcze, zakłócenia łańcuchów dostaw, wojna w Ukrainie i inflacja. Pozytywne dla polskiej branży jest to, że początkowe obawy przed tymi wydarzeniami nie zrealizowały się. Wpływ wojny obecnie nie jest już tak istotny, a Pakiet Mobilności nasi transportowcy zaabsorbowali zaskakująco dobrze. – podkreśla Paweł Pach.

 

Jaki będzie 2023 rok?

 

Łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe na koniec roku 2023 mogą wynieść nawet 95 mld 135 mln zł. Ten wynik oznaczałby wzrost rok do roku o 8,7% we wszystkich grupach aktywów. Prognozy ekspertów ZPL wskazują na znaczne wzrosty w grupie pojazdów, w tym lekkich (wzrost o 10%), ciężkich (+9,3%) i innych (o ok. 9%). Maszyny i urządzenia wzrosłyby o 5,6%, IT o 6,7%, a samoloty statki i kolej o 7,9%. Pozostałe ruchomości zanotowałyby 47,8% wzrostu, a jedynie nieruchomości spadłyby o ponad 21% rok do roku.

 

Prognoza przewiduje także wzrost finansowania leasingiem wobec finansowania pożyczką. Z kwotą 83 252,7 mln zł przekłada się to na wzrost finansowania leasingiem o ponad 9%, w przypadku pożyczki po roku będzie to wzrost rzędu niecałych 6%.

 

- Doniesienia z kluczowych światowych rynków wydają się zaskakująco pozytywne. Wymuszony pandemią rozwój nowych form prowadzenia biznesu czy zachwianie globalnym porządkiem przez wojnę, mogą również wpływać stymulująco na gospodarkę. Rozwój oznacza jednocześnie inwestycje, czyli wzrost popytu na leasing. – podsumowuje Przewodniczący Rady ZPL, Paweł Pach.

 

 

Przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych.

 

Materiały do pobrania:

- materiał prasowy ZPL (plik PDF

- ZPL_2023_02_09_Leasing_PKO (plik PDF)

- ZPL_Wyniki branży leasingowej 2022_9.02.2023 Paweł Pach (plik PDF)

- ZPL_Wyniki branży leasingowej_2022_09.02.2023 M.Nieplowicz (plik PDF)

 

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

  • Miłosz Kozicki, Związek Polskiego Leasingu,
    e-mail: milosz.kozicki@leasing.org.pl, tel.: (22) 542 41 39 lub 888 73 12 14