Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Leasing wspiera rozwój MMŚP

Warszawa, 24.05.2016

 
80 proc. małych firm, które korzysta lub korzystało z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. W opinii przedsiębiorców leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt. Szeroko dostępne źródła finansowania w połączeniu z korzystnymi rozwiązaniami prawno-podatkowymi dla firm, przyczynią się do rozwoju sektora małych i średnich firm – uważają eksperci branży leasingowej.

Leasingobiorcy cenią elastyczność

W Polsce działa 1,84 mln przedsiębiorstw niefinansowych (dane GUS za 2014 r.) określanych jako przedsiębiorstwa aktywne. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% tych podmiotów oraz odpowiadają za 69,2 % miejsc pracy. Jednocześnie przedsiębiorcy z sektora MMŚP, w mniejszym stopniu, niż duże firmy, mogą liczyć na wewnętrzne źródła kapitału: rezerwy i zyski z poprzednich lat. Alternatywę stanowią zewnętrzne źródła finansowania takie jak leasing.

Najnowsze wyniki badania CBM INDICATOR dowodzą, że 40 proc. firm, które są zaliczane do grupy tzw. małych podatników (1), korzystało w przeszłości lub aktualnie korzysta z leasingu. Co istotne 80 proc. z nich jest zadowolonych z tej formy finansowania (2).

W opinii właścicieli małych firm, leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt. Dodatkowo przedsiębiorcy aktualnie korzystający z leasingu są znacznie bardziej utwierdzeni w tym poglądzie niż ci, którzy nigdy nie korzystali z tego źródła finansowania inwestycji” - zauważa Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. „Badanie zrealizowane przez Oxford Economics na zlecenie Leaseurope na ogólnoeuropejskiej próbie pokazało, że firmy korzystające z leasingu statystycznie częściej są firmami rosnącymi, przy czym nakłady inwestycyjne firm rosnących i jednocześnie korzystających z leasingu były trzy razy większe niż w przypadku firm rosnących, lecz nie korzystających z leasingu (3) – wskazuje Mieczysław Woźniak.

Mali mogą więcej

Firmy, które wzięły udział w cytowanym badaniu CBM INDICATOR są zaliczane do grupy tzw. małych podatników czyli firm, które w 2015 roku osiągnęły obroty do 5 mln zł. Aktualnie posłowie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pracują nad kolejnymi rozwiązaniami, takimi jak proponowana likwidacja zryczałtowanej składki ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, które mogą ułatwić funkcjonowanie i przyczynić się do rozwoju najmniejszych firm.

Ułatwienia te w połączeniu z elastycznym i szeroko dostępnym instrumentem zewnętrznego finansowania, jakim jest leasing niewątpliwie pozytywnie wpłyną na realizację ambitnych planów inwestycyjnych, jakie stoją przed nami w nadchodzących latach” – uważa Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Liczby

  • Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że w Polsce z usług firm leasingowych korzysta już 500 tys. firm, przy czym kluczowym dla leasingodawców klientem są firmy z sektora MMŚP.

  • W pierwszym kwartale 2016 roku, polscy leasingodawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 mld zł, co oznacza 23 proc. wzrost wartości nowych kontraktów w porównaniu do pierwszego kwartału 2015r. W całym 2015r., polskie firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości blisko 50 mld zł.

  • Na koniec 2015r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 87,8 mld zł, była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (101,4 mld zł, wg. stanu na dzień 31.12.2015r.).

 

 
Materiały do pobrania:
Materiał prasowy ZPL (PDF)

 

Dodatkowe informacje:

 

Anna Polak

Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl
_________________________________

1 Małe firmy, które w 2015r. osiągnęły obroty do 5 mln PLN.

2 Raport CBM INDICATOR. Małe firmy o usługach bankowych 2016. Ogólnopolska próba firm o rocznych obrotach nie przekraczających 5 mln PLN, n=998.

3 Raport Oxford Economics. Wykorzystanie leasingu przez europejskie MSP. Przygotowany dla Leaseurope w 2015 r., n=3000.