Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Leasing Konsumencki przedmiotem konferencji DGP

Konferencję uroczyście otworzył Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, który podczas swojego wystąpienia przekonywał: „Nie musimy być właścicielami wszystkich rzeczy, które są nam potrzebne. Z powodzeniem możemy użytkować np. samochód w zamian za wynagrodzenie płacone w ratach firmie leasingowej”. W dalszej części konferencji swoimi pierwszymi doświadczeniami z leasingiem konsumenckim po 1 lipca 2011 roku, kiedy to wprowadzona ustawa deregulacyjna umożliwiła szersze, niż do tej pory oferowanie tej formy finansowania, podzielił się Witold Potocki, Dyrektor ds. Rozwoju w Masterlease, wskazując jednocześnie na możliwe ścieżki rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce W końcowej części konferencji uczestnicy panelu dyskusyjnego omówili wpływ znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim na funkcjonowanie leasingu konsumenckiego