Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Leasing konsumencki na spotkaniu InfoMonitora

Związek Polskiego Leasingu objął patronatem spotkanie z cyklu "Bezpieczniej w biznesie" zorganizowane przez firmę BIG InfoMonitor. Głównym tematem spotkania było "Czy leasing konsumencki będzie alternatywą dla kredytu bankowego?"

W bloku biznesowym spotkania wzięli udział między innymi Lech Stabiszewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem z firmy VB Leasing, który zaprezentował "Doświadczenia i oczekiwania firm leasingowych w korzystaniu z informacji". W dalszej części spotkania Anna Ambroziewicz, Dyrektor Biura Strategii i Polityk Ryzyka reprezentująca Pekao Leasing Sp. z o.o. wygłosiła prezentację na temat "Roli informacji gospodarczej w ograniczaniu ryzyka biznesowego". W bloku biznesowym spotkania wzięli także udział przedstawiciele firmy Big InfoMonitor SA oraz Biura Informacji Kredytowej.

W dyskusji panelowej moderowanej przez Wiceprezesa Zarządu Związku Banków Polskich dr Mieczysława Groszka omówiono możliwości korzystania z danych BIG Informonitor oraz Biura Informacji Kredytowej przy ocenie ryzyka w transakcjach leasingowych na rynku konsumenckim. Ze strony ZPL w dyskusji wziął udział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu oraz przedstawiciele firm leasingowych Marcin Lehman z Europejskiego Funduszu Leasingowego, Sylwester Malinowski z BRE Leasing oraz Anna Ambroziewicz z Pekao Leasing oraz Lech Stabiszewski z VB Leasing. Przedstawiciele Zarządu BIG Infomonitor zadeklarowali utworzenie wspólnie z ZPL grupy roboczej, której zdaniem byłoby przygotowanie propozycji zasad i zakresu współpracy w wymianie informacjami o konsumentach.