Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Leasing-Experst dołączył do ZPL

Warszawa, 26.11.2014

Pod koniec listopada 2014 br. Leasing-Experst S.A. dołączył do grona firm członkowskich Związku Polskiego Leasingu. Leasing-Experts S.A. jest funduszem leasingowym specjalizującym się głównie w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych do 1 mln zł. 

- Dołączenie do Związku Polskiego Leasingu to dla nas duże wyróżnienie. Cieszę się, że Leasing-Experts został pozytywnie zweryfikowany. Jako fundusz leasingowy, pomimo krótkiego stażu, osiągnęliśmy już znaczącą pozycję na rynku leasingu nieruchomości. Oferujemy niszowy produkt, który jest coraz bardziej popularny mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts.

Spółka powstała w 2010 r., posiada ok 100 oddziałów na terenie całej Polski. Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu, Prezesem Zarządu od 2010 jest Marcin Pawłowski, funkcję Dyrektora Departamentu Leasingu Nieruchomości od 2013 r. pełni Zbigniew Ligmann. Spółka jest emitentem na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Związek Polskiego Leasingu zrzesza obecnie 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który ma specjalny status członka zbiorowego. Informacje dotyczące firm i organizacji stowarzyszonych można znaleźć na stronie ZPL w zakładce członkowie.