Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

Także w czerwcu 2007 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej Marszałków Województw RP, podczas którego przedstawiciel ZPL przestawił uczestnikom spotkania informację na temat wykorzystania leasingu przy realizacji regionalnych programów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zalet leasingu jako formy wspierania inwestycji oraz możliwości jego wykorzystania przez beneficjentów programów.