Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ DOTYCZĄCĄ LEASINGU ROZSTRZYGNIĘTY

928 października 2004 r. rozstrzygnięty został Konkurs na najlepszą pracę magisterską dot. leasingu. Podczas Gali 10-lecia ZPL pięciu laureatów otrzymało pamiątkowe dyplomy (szósty laureat przebywa na stypedium poza granicami kraju).

Marcin Ficek "Leasing środków trwałych oraz jego odbicie w ewidencji księgowej"

Łukasz Gorywoda Przedterminowe zakończenie umowy leasingu finansowego w prawie włoskim i polskim"

Katarzyna Karuś "Przedsiębiorstwo Leasingowe i źródła jego finansowania na przykładzie Raiffeisen Leasing Polska S.A. w latach 1998-2002"

Krystian Szymelfejnik "Aspekty ekonomiczne i prawne leasingu"

Katarzyna Święcka "Leasing jako forma finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw"

Mariusz Zarzycki "Zastosowanie technik sekurytyzacyjnych w przedsiębiorstwie leasingowym"