Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencje ZPL

28 stycznia eksperci Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, ogłosili wyniki firm leasingowych  i firm z sektora CFM, wypracowane w 2015r. Wartość nowych inwestycji sfinansowanych przy udziale leasingodawców wyniosła blisko 50 mld zł. Był to jednocześnie najlepszy wynik ogłoszony przez ZPL od rekordowego 2014 roku.
 

Tegoroczna konferencja prasowa ZPL  zgromadziła przedstawicieli firm leasingowych (BZ WBK Leasing, EFL, ING Lease Polska, Millennium Leasing, mLeasing, Raiffeisen Leasing), redakcji mediów ogólnopolskich (m.in. PAP, ISB News, Puls Biznesu, Polskie Radio PR 3) i tytułów branżowych (m.in. Fleet, Dealer, TSL Biznes, Menadżer Floty, Euroflota). W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu: przewodniczący KW ZPL – Wojciech Rybak i pełniący funkcje wiceprzewodniczących KW ZPL: Szymon Kamiński, Radosław Kuczyński i Mieczysław Woźniak.
 
 
 
 
 
 
Gości powitali Wojciech Rybak oraz Andrzej Sugajski (dyrektor generalny ZPL). Podczas styczniowego spotkania dane branżowe zostały zaprezentowane w podziale na wybrane sektory rynku  i w odniesieniu do nich zostały zaprezentowane zmiany, jakim podlegał rynek leasingu w 2015 roku.
 
 
 
 
Wojciech Rybak przedstawił kluczowe dla rynku leasingu liczby wypracowane przez branżę w 2015r. oraz omówił trendy w grupach (w podziale na pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony, transport ciężki, maszyny i urządzenia – w tym IT oraz nieruchomości. W odniesieniu do segmentu pojazdów –  sytuację w branży wynajmu długoterminowego pojazdów na koniec 2015r. przedstawił Daniel Trzaskowski, członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.
 
 
 
 
 
 

 
 
W dalszej części spotkania głos zabrał Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL i dyrektor zarządu Leaseurope, który zwrócił uwagę na istotne z punktu widzenia branży leasingowej badania, obrazujące korzystanie z leasingu przez europejskie i polskie firmy  z sektora MŚP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na koniec Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL, zaprezentował otoczenie makroekonomicznie oraz omówił prognozy dla branży leasingowej na 2016r łącznie z głównymi założeniami prognostycznymi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiały ze spotkania są dostępne poniżej:

Materiały prasowe ZPL >>>
Materiały prasowe PZWLP >>>
Fotorelacja ze spotkania prasowego >>>

Dodatkowe informacje:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu 

T (22 ) 542 41 39 

anna.polak@leasing.org.pl