Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja-wyniki branży leasingowej w 2009 r.

Konferencja prasowa, na której ZPL przedstawił wyniki branży leasingowej w 2009 r., odbyła się 26 stycznia w warszawskim hotelu Intercontinental.

Krótką prezentację dotyczącą sytuacji gospodarczej i prognozę tempa wychodzenia z kryzysu przedstawił główny ekonomista ING Banku Mateusz Szczurek.

Wyniki branży leasingowej w 2009 r. zaprezentował i skomentował Andrzej Krzemiński, przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL. Mariusz Kurzac, wiceprzewodniczący KW ZPL, omówił wyniki na rynku leasingu nieruchomości.

Dyrektor generalny ZPL Andrzej Sugajski przedstawił priorytetowe kierunki działania związku w 2010 r. oraz nowy model funkcjonowania ZPL.

LeasePL - wydanie specjalne