Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KONFERENCJA W PRADZE 11-12 MARCA 2004

Zapraszamy wszystkich członków ZPL na konferencję zorganizowaną dla firm leasingowych, która odbędzie się w Czechach

CEE Leasing

Rynek leasingu w Europie Środkowo Wschodniej zawsze był otwarty dla zagranicznych inwestorów, od których nie wymagane są żadne dodatkowe czy specjalne licencje na założenie firmy leasingowej, nie podlegają również specjalnemu nadzorowi bankowemu. Wydaje się wiec, ze liberalne zasady rynku, nie tworzące sztucznych barier i przesadnych regulacji, tworzą rynek Europy Środkowo Wschodniej bardziej atrakcyjny dla zagranicznych firm leasingowych czy instytucji bankowych.

Jednakże rok 2004 i przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej niesie pewne zmiany i nowe wyzwania dla leasingu w krajach Europu Środkowo Wschodniej. Aby zapewnić przyszły wzrost na rynku leasingu lokalne władze krajów kandydujących zapoczątkowały i realizują długofalowe zmiany w prawie i podatkach, które maja na celu uatrakcyjnić i zwiększyć konkurencyjność oferty leasingowej. Zmiany, które nastąpią stwarzają nowe możliwości ale również zwiększają presje dla istniejących już firm leasingowych, aby umacniały swoja pozycje na rynku poprzez bogatsza ofertę produktów i usług.

Ta konferencja została zorganizowana aby promować rozwój rynku leasingu w krajach Europy Środkowo Wschodniej, aby stworzyć okazje do spotkania i możliwość nauki od leaderów w sektorze leasingu. Uczestnicy konferencji będą mieli świetną okazje zapoznać się z istotnymi zagadnieniami i niezbędna wiedza, która jest potrzebna do zaistnienia i rozwoju na lokalnych rynkach Leasingu W Europie Środkowo Wschodniej. Konferencja ma na celu przedstawić systemy rachunkowe, prawne i podatkowe w krajach Europy Środkowo Wschodniej a także zmiany w tych systemach które musza być wprowadzone aby jednoczyć te rynki z rynkiem Unii Europejskiej. Chcemy również przedstawić szeroką ofertę produktów I usług leasingowych od leasingu samolotów po samochody, leasingu międzynarodowego czy fleet managementu.

------------------

Central and Eastern Europe leasing market has always been open to foreign competition. No state authorisation (license) is needed to establish a leasing company in any CEE country.

Leasing companies are not subject to banking supervision. A liberal market environment without excessive state or other regulation has attracted many foreign firms, often daughter companies of well-known foreign leasing or banking institutions to the CEE countries.

However future EU accession will bring some changes and challenges to further market growth. National governments in candidate countries initiated and have been implementing far-reaching legal and taxation changes that will affect the attractiveness and competitiveness of leasing as a financing tool.

This changing business and political environment increases pressures for leasing companies to strengthen their products and services portfolio and market operations through implementation of effective tools, solutions and strategies.

This event will be organised to promote the development of leasing products and services in the CEE local markets, to provide you with the opportunity to learn about latest trends and opportunities from the leaders in your sector.

Attending senior executives will be empowered with a vital knowledge on essential do's and don'ts in regional business development strategies.

It will take them through the steps of transparent accounting standards influencing business performance, legal and taxation systems updates linked to leasing operations, financing of contracts and risk management in transactions and new product portfolio development from aircraft to car leasing or from cross border leasing to fleet management.

For further information, please contact:

Richard Hajduk, Marketing Manager

Telephone: + 420 255 707 214

Fax: + 420 255 707 232

Email: richardh@marcusevans.cz

Web: www.marcusevanscz.com/Leasing1.htm