Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja „Synergia w imię rozwoju" - podsumowanie „Przyjaznej Motoryzacji"

12 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Synergia w imię rozwoju" zorganizowana przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Konferencja miała na celu podsumowanie programu „Przyjazna Motoryzacja", którego partnerem jest Związek Polskiego Leasingu.

Konferencje zainaugurowały wystąpienia wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej oraz Ivana Hodaca prezesa European Automobile Manufacturers' Association.. Konferencja miała formę trzech paneli dyskusyjnych, poświęconych kolejno znaczeniu motoryzacji dla gospodarki, zrównoważonemu transportowi i bezpieczeństwu, nowym technologiom i ochronie środowiska. Wszyscy paneliści podkreślali, że motoryzacja jest strategicznym sektorem dla gospodarki. Jednak mimo oczywistych i olbrzymich korzyści, jakie płyną z rozwijającej się motoryzacji, rozmówcy wskazywali na zaniedbania ze strony instytucji państwowych. Raport NIK za lata 2000-2010 wskazał jako główną przyczynę wypadków w Polsce stan techniczny pojazdów. Średni wiek pojazdu w Polsce jest dokładnie 2 krotnie większy niż w całej Unii Europejskiej - 16 lat w stosunku do 8-miu. W Polsce w 2010 roku zaledwie 0,2% pojazdów spełniało normy czystości spalin Euro5, a nieznacznie ponad 10% pojazdów spełniało wymogi Euro4. Na podstawie wypowiedzi panelistów sformułowano 5 najważniejszych postulatów skierowanych do władz publicznych.

Postulaty branży motoryzacyjnej:

1. Niech moc będzie w rynku wewnętrznym! Silny i prężnie rozwijający się rynek wewnętrzny zwiększa szansę na kolejne inwestycje dużych koncernów w naszym kraju. Tymczasem w roku 2011 nastąpiła zapaść na rynku wewnętrznym - sprzedano o 40 tys. samochodów osobowych mniej, co spowoduje zwolnienia w branży motoryzacyjnej i zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o ponad 500 mln zł.

2. Polacy zasługują na nowe samochody! Polska musi odnowić park samochodowy. Statystyczny Polak jeździ blisko 15-letnim samochodem. Zagraża to naszemu bezpieczeństwu, działa szkodliwie dla środowiska, przynosi straty państwu. Niezbędne jest wprowadzenie systemowych zachęt i ułatwień sprzyjających dostępności pojazdów nowych oraz nowszych.

3. Dość dziurawemu systemowi kontroli pojazdów! Diagnostycy muszą ponosić większą personalną odpowiedzialność za wykonywane kontrole pojazdów. Jak wskazują niezależne raporty, polski system kontroli pojazdów musi być skuteczniejszy.

4. Podatek ekologiczny jest lepszy od akcyzowego! Podatek ekologiczny stosuje już 19 państw UE, a kolejne pracują nad jego wdrożeniem. Podatek taki, uzależniony od poziomu emisji substancji szkodliwych przez pojazd, wesprze odnowienie parku samochodowego i nie musi być dotkliwszy od stosowanego obecnie, jednorazowego podatku akcyzowego od pojazdów osobowych.

5. System złomowania na złom! Potrzebujemy mechanizmów zwiększających skuteczność systemu złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ograniczających szarą strefę.

W konferencji „Synergia w imię rozwoju" wzięli udział politycy, przedstawiciele koncernów motoryzacyjnych oraz branżowi eksperci. Związek Polskiego Leasingu reprezentował Dyrektor Generalny Andrzej Sugajski.

Więcej informacji na stronie www.przyjaznamotoryzacja.pl