Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja Przemysłu Motoryzacyjnego AutoEvent 2010

 

W dniach 8-9 czerwca 2010 odbyła się VI edycja dorocznej konferencji dla przemysłu motoryzacyjnego organizwoana przez Polską Izbę Motoryzacji. Partnerem branżowym tego wydarzenia był Związek Polskiego Leasingu.

Na AutoEvencie jak co roku prezentowano najnowsze trendy w polskiej motoryzacji, dyskutowano o nowych rozwiązaniach, przepisach, inwestycjach i kondycji polskiego przemysłu. W dyskusjach panelowych wzięła udział prawdziwa śmietanka przedstawicieli branży automotive. 

Do najciekawszych należały prelekcje Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na temat nowych inwestycji motoryzacyjnych w Polsce na tle wykorzystania środków unijnych, czy panele dyskusyjne na temat sposobów zwiększania wydajności produkcji, czy czynnników wpływających na przyszłość motoryzacji. 

W drugim dniu prelekcję "Finansowanie, leasing maszyn i urządzeń oraz nieruchomości dla przemysłu motoryzacyjnego" wygłosił reprezentant Związku Polskiego Leasingu - Mateusz Skubiszewski z firmy ING Lease Polska. Zaprezentował on szerokie możliwości jakie oferuje leasing jako instrument finansowania wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym.

Dodatkowo, pośród licznych firm wystawiających się na AutoEvencie można było odnaleźć dwie firmy należące do ZPL: ING Lease oraz Raiffeisen Leasing, a także dostać publikację Związku Polskiego Leasingu - książkę "ABC Leasingu" autorstwa Marty Szafarowskiej.

Więcej informacji na temat konferencji AutoEvent 2010 na stronie ogranizatora.