Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja prasowa ZPL

Na konferencji prasowej 29 stycznia Związek Polskiego Leasingu przedstawił wyniki branży w 2008. Członkowie Komitetu Wykonawczego ZPL i dyrektor generalny ZPL, którzy wzięli udział w konferencji, komentowali osiągnięte przez branżę wyniki i odpowiadali na pytania, z których większość dotyczyła prognoz dla rynku leasingu w czasach pogłębiającego się na świecie kryzysu.