Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja prasowa „MMŚP potrzebują leasingu”

21 października 2014 r. w Warszawie, przedstawiciele Związku Polskiego Leasingu: wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Wojciech Rybak oraz dyrektor generalny ZPL Andrzej Sugajski, wystąpili podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Podczas spotkania zatytułowanego „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu", zostały zaprezentowane wyniki 12 edycji badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP" oraz ukazane zmiany jakim podlegał rynek leasingu w ciągu ostatnich 20 lat. Związek Polskiego Leasingu jest Partnerem Głównym badania, natomiast PZU SA - Partnerem Wspierającym. Spotkanie wpisało się w obchody jubileuszu 20 -lecia Związku Polskiego Leasingu. Materiały ze spotkania są dostępne tutaj.

 
Uczestnicy konferencji prasowej 


Od lewej Mariusz Hildebrand, Wojciech Rybak, Andrzej Sugajski

Wojciech Rybak

 

 

 

 

 

      Partner główny badania