Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja: Plany i wyzwania pomorskich MMŚP

Zagadnienie konkurencyjności sektora MMŚP w regionie pomorskim to temat przewodni konferencji organizowanej 27 lutego, przez Konfederację Lewiatan i Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan. W imieniu Związku Polskiego Leasingu wystąpi Wojciech Rybak, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.
 

Konferencja uzyskała patronat Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka. Spotkanie odbędzie się 27 lutego, w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3. Będzie to kolejna z serii konferencji łączących prezentację wyników badania sektora MMŚP z dyskusją prowadzoną z przedstawicielami biznesu, pracodawców, administracji publicznej oraz akademików.

Badanie „Konkurencyjność sektora MMŚP w 2014 r." zostało zrealizowane przez Konfederację Lewiatan przy wsparciu Związku Polskiego Leasingu oraz PZU. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki, które odpowiedzą na pytanie jak pomorscy przedsiębiorcy wypadają na tle innych przedsiębiorstw w Polsce? Jakie mają plany na przyszłość i co im przeszkadza w ich realizacji? Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat barier i szans rozwoju.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba uczestników ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwość rejestracji udostępnia strona

Data: 27 lutego 2015
Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, Budynek C, Parter
Dodatkowe informacje: Konfederacja Lewiatan