Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KONFERENCJA NT SEKURTYZACJI 17 LUTEGO 2004 R.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych został zaproszony do współpracy przy organizacji konferencji poświęconej nowym możliwościom i nowym regulacjom dotyczącym sekurytyzacji. Konferencja pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się 17 lutego 2004 w siedzibie Giełdy.

Formularz zgłoszeniowy