Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja Leasing Life w Polsce

27 listopada w warszawskim hotelu InterContinetal odbędzie się doroczna Konferencja Leasing Life połączona z wręczeniem nagród Leasing Life 2014. Organizatorzy chcą odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób firmy leasingowe podchodzą do biznesu na rosnącym i dynamicznym rynku. Czy ich rozwiązania można zastosować szerzej w gospodarce. Związek Polskiego Leasingu jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Prezentację inaugurującą wygłosi Mieczysław Woźniak, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.
 

Mając na uwadze rosnące możliwości inwestycyjne w Europie, eksperci zastanowią się nie tylko nad tym w jaki sposób zapewnić dalszy rozwój firm leasingowych, w szczególności z uwzględnieniem szerszego rynku, na którym działają. Kluczowa będzie także dyskusja dotycząca zwiększenia udziału branży leasingowej w zaspokojeniu potrzeb finansowych firm funkcjonujących na europejskim rynku. Podczas spotkania klienci firm leasingowych powiedzą czego oczekują od leasingodawców oraz w jaki sposób ich problemy mogą być rozwiązywane dzięki właściwej współpracy z partnerami finansowymi.

Organizatorzy wydarzenia od wielu lat inicjują debaty dedykowane branży leasingowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na poszukiwanie narzędzi zapewniających dalszy efektywny rozwój tego sektora rynku. W tym roku do współtworzenia konferencji zostali zaproszeni młodzi specjaliści branży leasingowej, którzy podzielą się swoimi przemyśleniami w jaki sposób zdynamizować rozwój rynku w stale zmieniającym się środowisku biznesowym.

Spotkanie będzie okazją do wręczenia dorocznych nagród magazynu Leasing Life 2014. Wśród 11 kategorii konkursowych znalazły się 3 kategorie, które zostaną przyznane przez kapitułę konkursu bez uprzedniej nominacji. Pełna lista kategorii oraz nominowanych firm dostępna jest na stronie http://www.leasinglife.com/

Agenda spotkania