Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja "Kryzys zaufania a kryzys w gospodarce"

ZPL objął patronat merytoryczny nad konferencją „Kryzys zaufania, a kryzys w gospodarce", którą zorganizował Krajowy Rejestr Długów 23 kwietnia w Warszawie.

Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie: „Na ile obecny kryzys jest zjawiskiem ekonomicznym, a na ile psychologicznym i jakie są między nimi relacje?" Wśród prelegentów byli m. in. prof. Dariusz Filar, Ryszard Petru, Robert Gwiazdowski