Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja FlotyAutoBiznes

Konferencja FlotyAutoBiznes poświęcona administrowaniu samochodami w firmie odbyła się 18 listopada w Warszawie. Wśród prelegentów reprezentującyh największe firmy i stowarzyszenia działające w branży automotive i fleet management był przedstawiciel Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.